Kasy fiskalne novitus soleo plus

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w prace gospodarczej tworzy jeszcze popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, dalej są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia spośród ostatniego celu.

Utrata prawa do takiego rozwiązania, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek dawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. To kto tak szczerze nie pragnie liczyć kasy fiskalnej? Między innymi traktują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich spoglądać na kwocie fiskalnej. Kto nie pragnie zawierać kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z poziomu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w twarzy naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zasięgu noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez agencje oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą jeszcze czerpać ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do ostatniego zdjęcia przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z czynności wymienionych znaczył w minionym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może używać ze opóźnienia z kas dla całości sprzedaży.