Gaszenie pozarow srodkow transportu

Pożary, które stają w osobnych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej.Parę zwraca się w pomieszczeniach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny obecne stanowić umieszczenia szczelne.Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że żyć zastosowana, ze powodu na jej daleko niski ciężar właściwy, co przenosi się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jeszcze jest prawie silne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich bierze się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki.Ten środek gaśniczy kieruje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w końcu związku z wodą.

Para wodna pewno żyć ponad stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym bardziej funkcjonalne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w dziale strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest niewątpliwie dużo wydajny przy użyciu pary nasyconej, która ceniona jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.