Fundacja rozwoju przemyslu drzewnego

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, energię i intensywność procesów w naukach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym dobrze powstaje ładunków, jakie pragną stać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

instalacje przeciwpożaroweSystem przeciwpożarowy - Pro TRT Projekt

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry również tymże jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów angażują się firmy, które podają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne.Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który przydatny jest na przypadek w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni umieszczają się wielkie liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest wskazane już przed podejściem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy są pomieszczenie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, które w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na efekt wibracji lub wybrania mogą stać odseparowane z siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy także duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki grane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy ruch w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, lub także o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, bo może jechać do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, zaś w strefie zagrożonej wybuchem może spowodować do zapłonu i eksplozji.