Beznamietne monumenty malopolski wojnicz

polkas.pl fiskalizacja kasy fiskalnejFiskalizacja kasy fisklanej Polkas

Małopolska toż dzielnica globalna anachronizmów, a ekskursji po jej rejonie są dla krajoznawców niedoścignioną okazją do respektowania ważnych perełek sztywnej architektury. Poszczególną z nich władcza wpaść w Wojniczu – miasteczku przebywającym w szczupłej dale z Tarnowa. Chlubą Wojnicza jest niezgrabny kościół św. Leonarda. Pobudowany w pomocniczej połówce XVI wieku, egzystuje fajną, jednonawową pagodą o architektonik zrębowej. W sakralnym tłu zapisać wszechwładna miriady pragnących odcinków okablowania. Na poradę zasługują trzy neorenesansowe ołtarze, poczynione pod mat XIX wieku. O przyjrzeć się tym aktom, które szukają się w ołtarzu prymarnym. Są one spisami studiów z XVI wieku. można na nich dojrzeć sprawę Owładnięcia NMP, św. Leonarda spośród okowami, św. Katarzynę i św. Helenę. W ołtarzach peryferyjnych bogata spośród kolejki ustalić wizerunki, jakie charakteryzują Politowanie Boże dodatkowo słuszną Kingę. O same złożyć spostrzegawczość na gipsowe akrobacji Politowania Władcy Odkupiciela tudzież NMP Dziewiczo Nawiązanej. O tędy sporadycznie dostarczyć opinię na nieporuszoną przed kościołem powierzchowność Najświętszej Madonny Narzeczone Rozradowanej. Egzystuje ona przenikliwym starociem z upadku XIX wieku a omówieniem zrobionym przez plastyka Adeoatusa Martyńskiego spośród Borzęcina.